EKOROZWÓJ W PRZEMYŚLE DRZEWNYM

Ekorozwój sztuka wyboru

Każde przedsiębiorstwo, firma, zakład powinno kierować się kluczowymi zasadami ekorozwoju, dotyczącymi polityki środowiskowej: nieustannym minimalizowaniem naszego wpływu na środowisko, projektowaniem produktów o znaczeniu proekologicznym, efektywnym użytkowaniem surowców, energii i wody, utrzymywaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa pracy, współpracą z dostawcami, klientami i innymi partnerami biznesowymi na rzecz osiągnięcia najwyższych standardów ochrony środowiska oraz poszukiwaniem rozwiązań, które pozwolą uczynić nasze produkty dużo bardziej przyjaznymi środowisku, niż wymagają tego zewnętrzne normy.

Optymalizacja

Złożoność produkcji wymaga optymalizacji na każdym jej etapie w celu ograniczenia kosztów oraz podwyższenia jakości produktu. W przemyśle drzewnym, wprowadzającym coraz bardziej zautomatyzowane i zrobotyzowane systemy produkcyjne, warto zastanowić się nad implementacją autonomicznych systemów maszynowych odpowiadających za ciągłą kontrolę jakości oraz możliwość sterowania procesami produkcyjnymi.

O INSTYTUCIE ROZWOJU MYŚLI EKOLOGICZNEJ

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej jest niezależnym ośrodkiem badawczo – eksperckim non profit, którego celem jest wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju ochrony środowiska naturalnego, przedstawianie zagrożeń wynikających z naturalnych procesów związanych ze zmianami klimatycznymi, a także działalnością człowieka.

EFEKTYWNY SYSTEM WSPARCIA

Celem naszych działań jest wspieranie przedsiębiorców we wprowadzaniu innowacyjnych technologii i praktyk, edukacja a także zmniejszenie dystansu pomiędzy badaniami i rozwojem a światem biznesu oraz pokonanie istniejących barier mentalnych i rynkowych, które hamują obecnie rozwój ekoinnowacyjnych produktów i usług, w szczególności tworzonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego.

DLACZEGO MY

Tworzymy przyjazne otoczenie dla Państwa biznesu. Kreujemy pozytywny wizerunek firmy ekologicznej. Solidni i sprawdzeni eksperci. Liczne grono partnerów. Wysokie standardy współpracy. Gwarancja jakości. Doświadczenie potwierdzone doświadczeniem kompetencjami i praktyką. Posiadamy dostęp do wiedzy specjalistycznej i nowych technologii. Współpracujemy ze specjalistycznymi ośrodkami na terenie kraju i poza jego granicami. Zwiększamy potencjał Państwa firmy. Tworzymy wartość dodaną. Każdy projekt traktujemy poważnie bez względu na jego wielkość i położenie.

EKOINNOWACJE
KLUCZEM DO SUKCESU PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

Innowacje ekologiczne mają bezpośredni wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa i stwarzają możliwość kreowania wartości dodanej do każdej jednostki produktu.

Automatyzacja

Wprowadzenie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcji jest kluczem w utrzymania tytułu lidera na rynku, a także szansą na znalezienie się w ścisłej czołówce najlepszych producentów w Europie i na świecie.

PRZEMYSŁ DRZEWNY NA DRODZE DO PRZEMYSŁU 4.0

CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA

Przemysł 4.0 obejmuje cały łańcuch wartości: od złożenia zamówienia i dostarczenia komponentów dla trwającej produkcji, aż do wysyłki towaru do klientów i usług posprzedażnych.

Utrzymanie rozwoju przemysłu drzewnego na wysokim poziomie wymaga zastosowania przez przedsiębiorstwa ekorozwiązań, które przełożą się też na wzrost wydajności i rentowności przedsięwzięcia.

Automatyzacja procesów produkcji mebli to warunek terminowej realizacji zamówień, poprawy elastyczności i dostosowania się do rosnących wymagań rynku. Zwłaszcza że od fabryk wymaga się dziś realizacji koncepcji Przemysłu 4.0, która obejmuje między innymi cyfryzację przedsiębiorstwa poprzez wdrożenia i zwiększenie świadomości w zakresie korzyści płynących z automatyzacji, robotyzacji i digitalizacji.

Automatyzacja produkcji przynosi wiele korzyści, najważniejszym rezultatem jest poprawa elastyczności produkcyjnej i dostosowanie się do rosnących wymagań rynku. W przemyśle drzewnym liczy się przede wszystkim wydajność i elastyczność, ponieważ to szybkość działania i jakość oferowanych towarów są decydujące.

PARTNERZY

POWITAJ Z NAMI PRZYSZŁOŚĆ

WIARYGODNYM PARTNEREM W WYBORZE EKOLOGICZNYCH ROZWIĄZAŃ