Aktualności

Marzec 2020

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS – CoV-2 wywołującym chorobę Covid – 19 i pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju i zagranicą informujemy, iż Zarząd Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej wydał komunikat dotyczący działalności Instytutu.

Styczeń 2020

List od Pani Minister Jadwigi Emilewicz popierający inicjatywę utworzenia Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego

Styczeń 2020

Niniejszym informujemy, że dnia 20 stycznia r. 2020 w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie z inicjatywy Przemysława Karlika – Prezesa Zarządu naszego Instytutu odbyło się w spotkaniu organizacyjne związane z powołaniem Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego. Celem spotkania było omówienie całokształtu funkcjonowania nowopowstającego klastra. Więcej informacji w zakładce Klaster i podstrony.

Styczeń 2020

Dnia 20 stycznia r. 2020 w godz. 12.00-16.00, w Ministerstwie Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa odbędzie się potkanie organizacyjne związane z powołaniem Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego (OKIDPD). Celem spotkania jest omówienie całokształtu funkcjonowania klastra w oparciu o zapisy, z którymi można zapoznać się w niniejszej witrynie internetowej – zakładka KLASTER i podstrony. Obowiązuje zgłoszenie i rejestracja do dnia 17 stycznia pod adresem: biuro@irme.pl.

Październik 2019

Dnia 21października w Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu miało miejsce uroczyste otwarcie Hali Obrabiarek połączone z blokiem prelekcji pt: „Biznes dla nauki, nauka dla biznesu”. W uroczystości brał udział Przemysław Karlik, prezes Zarządu naszego Instytutu. P

Październik 2019

Pan Przemysław Karlik, prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Myśli Ekologicznej został członkiem Kapituły konkursowej DIAMENT MEBLARSTWA. Więcej info w witrynie pod adresem: http://www.diamentmeblarstwa.pl/2020/kapitula/