Przemysł 4.0

TECHNOLOGIE JUTRA I ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE NA MIARĘ CZWARTEJ REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ W PRZEMYŚLE DRZEWNYM

Przemysł 4.0
Przemysł 4.0 to zbiorcze pojęcie oznaczające integrację inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych mających na celu zwiększanie wydajności wytwarzania oraz wprowadzenie możliwości elastycznych zmian asortymentu.
Dotyczy on nie tylko technologii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle.
W przeciwieństwie do wcześniejszych koncepcji, jak np. CIM (Computer Integrated Manufacturing), Przemysł 4.0 nie ma na celu tworzenia fabryk, w których ludzie zostają zastąpieni przez roboty.
Sprawia, że fabryki stają się lepszym miejscem pracy.
Ludzie są niezmiennie najważniejsi, a dzięki nowym rozwiązaniom otrzymają znacznie większe wsparcie niż do tej pory.
Pojęcie Przemysłu 4.0 oznacza unifikację świata rzeczywistego maszyn produkcyjnych ze światem wirtualnym Internetu i technologii informacyjnej.
Ludzie, maszyny oraz systemy IT automatycznie wymieniają informacje w toku produkcji – w obrębie fabryki oraz w obrębie różnych systemów IT działających w przedsiębiorstwie.
Mechanizacja
Robotyzacja


Przemysł 4.0

Reorganizacja


Automatyzacja
Digitalizacja


Digitalizacja Procesów Produkcyjnych w przemyśle drzewnym staje się faktem.
Rozwiązania automatyki procesowej zapewniają wysoką elastyczność, skalowalność i dostępność instalacji z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, gwarantując jednocześnie otwartość systemu.
Automatyzacja
Automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych niewątpliwie jest szansą dla firm.
Rozwój gospodarki i bezwzględna konkurencja zmuszają producentów do podejmowania coraz to nowych działań dla zdobycia i utrzymania przewagi na rynku.
Aby sięgnąć po laur biznesu, trzeba określić dalekosiężną strategię, obejmującą całość łańcucha dostaw, a nierzadko poza niego wykraczającą
Schemat łańcucha dostaw w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego
Brak przepływu informacji i materiałów może wydłużyć termin dostawy.
To z kolei może negatywnie wpłynąć na satysfakcję klienta i utratę pozycji na rynku.
Na szczęście do pomocy są różnorodne narzędzia informatyczne, które pomagają poprawić wyniki. Niestety wciąż większość przedsiębiorców zapomina, że najważniejszy jest przepływ informacji pomiędzy różnymi systemami, ponieważ tylko wtedy zmniejszy się presja na środowisko naturalne czy marnotrawstwo materiałowe, a zwiększy wydajność produkcji i rentowności.
Digitalizacja
„Inteligentna” fabryka umożliwia przeprowadzenie praktycznie całego procesu produkcyjnego bez obciążenia środowiska i z minimalny udziałem ludzi.
Transformacja

WIARYGODNYM PARTNEREM W WYBORZE EKOLOGICZNYCH ROZWIĄZAŃ