O nas

WIARYGODNYM PARTNEREM W WYBORZE EKOLOGICZNYCH ROZWIĄZAŃ

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej jest niezależnym ośrodkiem badawczo – eksperckim non profit, którego celem jest wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju ochrony środowiska naturalnego, przedstawianie zagrożeń wynikających z naturalnych procesów związanych ze zmianami klimatycznymi, a także działalnością człowieka.

Instytut zajmuje się promowaniem zasad ekorozwoju poprzez upowszechnianie i praktyczne wdrażanie jego założeń, zasad, wartości i narzędzi z nim związanych oraz zwiększaniem świadomości społecznej w tym zakresie, a także ekologicznych rozwiązań mających pozytywny wpływ na klimat i ograniczanie dewastacji środowiska naturalnego.

Zainteresowanie ze strony instytucji i podmiotów gospodarczych naszym wsparciem oraz naturalna potrzeba współpracy Instytutu z partnerami w wielu obszarach życia gospodarczego i społecznego doprowadziły do zwiększenia aktywności w obszarach ekoinnowacji.

Ze względu na duże zainteresowanie ekoinnowacjami przedstawicieli przemysłu, Instytut postanowił położyć szczególny nacisk na rozwój następujących branż w obrębie przemysłu drzewnego:

  • tartaczna (tartacznictwo) – obejmująca tartaki i wytwórnie materiałów podłogowych,
  • meblarska,
  • wyrobów stolarskich,
  • płyt i sklejek – wytwórnie płyt takich, jak płyty pilśniowe, wiórowe, paździerzowe,
  • stolarki budowlanej – wytwórnie budynków drewnianych oraz ich elementów konstrukcyjnych,
  • opakowań drewnianych,
  • galanterii drzewnej.

Działania Instytutu Rozwoju Myśli Ekologicznej na rzecz rozwoju ekoinnowacji w przemyśle drzewnym motywowane są nie tylko troską o środowisko naturalne, ale także głębokim przekonaniem, że wdrożenie rozwiązań przyjaznych środowisku przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne przedsiębiorcom i tym samym poprawi jakość życia społeczeństwa.

Poprzez wdrażanie do praktyki założeń ekorozwoju w postaci przygotowania firm, zakładów i przedsiębiorstw przemysłu drzewnego do rozwiązań innowacyjnych, wykorzystania surowców i materiałów ekologicznych – pozytywnie oddziałujących na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzkie, Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej dąży do wykreowania nowoczesnego przemysłu drzewnego, spełniającego wymagania XXI wieku.

Wierzymy, że nasze działania wzmocnią ekologiczną i konkurencyjną pozycję firm w kraju i poza jego granicami poprzez wsparcie innowacyjnych rozwiązań, które chronią środowisko, tworząc jednocześnie większy rynek dla ekotechnologii, metod zarządzania, produktów i usług.

GWARANCJA RZETELNOŚCI

Struktura Instytutu Rozwoju Myśli Ekologicznej opiera się na interdyscyplinarnych zespołach projektowych, łączących znajomość specyfiki działań z wiedzą ekspercką w danych obszarach.

Stworzony w ten sposób model pozwala nam umiejętnie dostosować potencjał naszych ekspertów w efektywnym prowadzeniu działań dla naszych klientów.

W skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni i wykwalifikowani eksperci w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego, pozyskania środków unijnych, analizy finansowej, budowy wartości firmy, wdrażania systemów zarządzania środowiskowego, ochrony środowiska, optymalizacji procesów produkcji, czy implementacji nowych technologii w ramach Przemysłu 4.0.

Nasze kompetencje budujemy w oparciu o wiedzę, doświadczenie i kreatywność naszych ekspertów.

Oferujemy nasz kapitał intelektualny na potrzeby rozwoju kapitału intelektualnego naszych klientów, tworząc im przestrzeń dla rozwoju ich ekobiznesu.