Polityka prywatności


RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej, 60-863 Poznań, ul. Jeżycka 12, lok 10, e-mail:biuro@irme.pl

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności marketingowej Fundacji Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej, a także w celu odnotowania ewentualnego sprzeciwu i obrony roszczeń,

3) dane te będą przechowywane przez okres nieoznaczony, ponieważ w/w ustawa nie precyzuje terminu zakończenia przechowywania repertorium,

4) Państwa dane osobowe w związku z realizacją celów opisanych w pkt. 2) mogą być przekazywane odbiorcom danych, tj. podmiotom wspierającym Fundację Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej w procesach współpracy, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej (tzw. procesorzy danych),

5) podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych w celach statutowych jest wyrażona przez Państwo zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dalej: „RODO”). Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z profilowaniem oraz w celu odnotowania sprzeciwu i obrony roszczeń jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na tym, aby lepiej dopasować do Państwa ofertę marketingową oraz aby Twoje dane objęte sprzeciwem nie znalazły się ponownie w naszym zbiorze danych przetwarzanych w celach marketingowych a pozyskanych z innych źródeł. Podstawą prawną do przetwarzania danych w celu odnotowania sprzeciwu jest również art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 21 ust. 3 RODO. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych do dnia wycofania zgody. Państwa dane osobowe przetwarzane w celach odnotowania sprzeciwu i obrony roszczeń, będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń lub odwołania sprzeciwu,

6) posiadacie Państwo prawo żądania dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) posiadacie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

8) posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych,

9) podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne,

10) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację,

11) Profilowanie danych osobowych przez nas polega na przetwarzaniu Państwa danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Państwie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań w celu lepszego dopasowania dla Państwa treści marketingowej,

12) w przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: biuro@irme.pl

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane na urządzenie użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie są następnie odsyłane z powrotem do strony początkowej podczas każdej kolejnej wizyty lub do innej strony internetowej, która rozpoznaje ten plik cookie.

Pliki cookie wykonują wiele różnych zadań, np. Umożliwiają nawigację między stronami, skutecznie zapamiętując preferencje i ogólnie poprawiają komfort korzystania z witryny. Mogą również pomóc w zapewnieniu, że reklamy, które widzisz online, są bardziej odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań.

Możemy podzielić pliki cookie na 4 główne kategorie:

Kategoria 1 – Niezbędne pliki cookie

  • Kategoria 1: ściśle niezbędne pliki cookie
  • Kategoria 2: pliki cookie wydajności
  • Kategoria 3: pliki cookie funkcjonalności
  • Kategoria 4: kierowanie plików cookie lub reklamowych plików cookie

Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić Państwu poruszanie się po witrynie i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów witryny.

Kategoria 2 – Wydajne pliki cookie

Te pliki cookie gromadzą informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, na przykład, do których stron odwiedzają najczęściej, i czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych Te pliki cookie nie gromadzą informacji identyfikujących użytkownika. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Służy tylko do usprawnienia działania witryny.

Korzystając z naszej strony internetowej i usług online, zgadzacie się Państwo, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Państwa urządzeniu.

Kategoria 3 – Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie dokonanych wyborów (takich jak nazwa użytkownika i hasło) i zapewniają ulepszone, bardziej osobiste funkcje. Te pliki cookie mogą być również używane do zapamiętywania zmian dokonanych w rozmiarze tekstu, czcionkach i innych częściach stron internetowych, które można dostosować. Mogą być również wykorzystywane do świadczenia usług, o które Państwo prosiliście, takich jak oglądanie wideo lub komentowanie. Informacje gromadzone przez te pliki cookie mogą być anonimowe i nie mogą śledzić Państwa aktywności przeglądania na innych stronach internetowych.

Korzystając z naszej strony internetowej i usług online, zgadzacie się Państwo, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Państwa urządzeniu.

Kategoria 4 – targetowanie plików cookie lub reklamowych plików cookie

Te pliki cookie służą do dostarczania reklam bardziej odpowiednich dla państwa i Waszych zainteresowań. Służą również do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy, a także pomagają zmierzyć skuteczność kampanii reklamowej. Pamiętają, że odwiedziliście stronę internetową, a informacje te są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Dość często celujące lub reklamowe pliki cookie będą powiązane z funkcjonalnością strony udostępnianej przez inne organizacje.

Mamy linki do innych stron internetowych, a po uzyskaniu dostępu do innej witryny za pomocą linku, który podaliśmy, obowiązkiem tej strony jest dostarczenie informacji na temat sposobu korzystania z plików cookie w danej witrynie.

Linki do stron innych oferentów

Fundacja Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w innych stronach internetowych, do których prowadzą linki z oferty Fundacja Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej, lub na których znajdują się linki kierujące do tej strony. Chodzi tu o oferty firm obcych, na których treść nie mamy wpływu i za które Fundacja Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej nie jest odpowiedzialna.

Prawa autorskie

Treść, informacje i materiały publikowane w stronie Fundacji Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej są chronione prawem autorskim. Fundacja Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej dopuszcza możliwość kopiowania treści, informacji oraz materiałów ze strony internetowej tylko do użytku prywatnego, niekomercyjnego.

Odpowiedzialność za treści

Nie gwarantujemy poprawności wszystkich informacji publikowanych w stronie Fundacji Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z korzystania ze strony internetowej i informacji w niej zawartych. Nie dotyczy to odpowiedzialności za umyślne działanie lub rażące niedbalstwo.

To samo dotyczy treści zawartych w naszych bazach danych. Ich podstawą są dane przekazywane dobrowolnie przez poszczególne firmy. Także w tym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystywania publikowanych informacji, chyba że ich podstawą jest umyślne działanie lub rażące niedbalstwo.

Zdjęcia

Zdjęcia wykorzystywane w tej stronie internetowej pochodzą z baz materiałów graficznych pixabay.com. Nie dotyczy to zdjęć z wydarzeń Fundacji Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej. Prawa do tych zdjęć należą do Fundacji Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej.

Wszystkie dokumenty i pliki tworzyliśmy z zachowaniem maksymalnej staranności. Prosimy jednak uwzględnić, że mimo to nie możemy ponosić odpowiedzialności za poprawność i kompletność informacji umieszczonych w ofercie.